Företag

maria miljö skog

Inspirationsföreläsning

Små saker som gör stor skillnad

Denna föreläsning är till för dig som är intresserad av vad du själv kan göra för att må bra och leva det liv du önskar. Genom smarta val inom såväl mat, motion som sömn och tankar kan vi skapa marginaler i våra liv så att vi orkar med våra jobb och framför allt orkar gör det vi tycker är roligt i livet. Om man tar eget ansvar över sin hälsa så kan man tillsammans med andra ”bestiga berg”. Det gäller att tro på att det går, känna passion och glädje samt göra. Det är de små sakerna som gör den stora skillnaden.

Pris enl offert

Träningspass på företaget

”Jag har inte tid” är den vanligaste anledningen till varför vi människor inte tränar. Här kan du som företag hjälpa dina medarbetare genom att skapa förutsättningarna för att kunna träna. Är du klok i ditt sätt att tänka, så låter du även medarbetarna tränaarbetstid. Träning skapar kreativitet, stresstålighet, entusiasm, positivitet, ökat minne, bättre koncentration m.m. Dessutom skapar det teamkänsla för dem som tränar.

Pris enl offert

KICK OFF/KONFERENSER/HÄLSODAGAR FÖR DIN PERSONAL

Gör som Uddevalla Kommun och Högskolan Väst. Skapa en hälsodag där dina anställda kan få anmäla sig, till självkostnadspris, eller så bjuder du som företag på det. Här varvar vi träning/yoga/spa med kunskapshöjande och inspirerande föreläsningar. Detta för att inspirera till ett långt, glädjerikt och hållbart liv.

 

Pris enl offert

HÄLSOPROJEKT PÅ FÖRETAG

Här jobbar jag med mätningar av olika slag, såsom kondition, kroppskompositionsmätning, blodtryck m.m. Jag lägger tillsammans med individen/företaget upp en plan som jag sedan i samarbete med företaget genomför för att avsluta med mätning och utvärdering igen. Här gör vi sedan upp en ny plan som följs upp. Detta ska bli en process som företaget successivt tar över själva.

Pris enl offert

Några av Våra Kunder